Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samochód demonstracyjny

Pytanie Podatnika dotyczy mozliwosci odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych użyawanych w celach demonstracyjnych lub administracyjnych.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka prowadzi import i odprzedaż samochodów osobowych, które rejestruje, a następnie używa jako samochody demonstracyjne lub w celach administracyjnych na potrzeby Spółki. Samochody te używane są w okresie krótszym niż 1 rok i traktowane są jako towary stanowiące składniki majątku, bądź użytkowane w okresie dłuższym niż 1 rok i wprowadzane do ewidencji środ ...


Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów demonstracyjnych, które są używane w firmie w tym celu od pół roku do roku czasu, a następnie sprzedawane?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 15.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż podatnik ma prawo d ...

Jeżeli podatnik w październiku 2004 roku zakupił samochód osobowy i w tym miesiącu dokonał odliczenia akcyzy wynikającej z jego faktury zakupu a następnie w lipcu 2005r. dokonał rejestracji tegoż samochodu, to czy ma obowiązek sporządzić korektę, a jeśli tak, to czy za miesiąc październik 2004r. (zmniejszającą akcyzę naliczoną) czy też można pomniejszyć akcyzę naliczoną o kwotę tej akcyzy w miesiącu rejestracji samochodu tj. w lipcu 2005r.?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 26.07.2005 roku uzupełnionym w dniu 10.08.2005r. oraz w dniu 30.09.2005r. i w dniu 12.10.2005r. dotyczącym interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, Naczelnik ...

Czy akcyzę zawartą w fakturach korygujących (rabatach) dotyczących samochodów demonstracyjnych (zarejestrowanych) należy brać pod uwagę przy rozliczaniu akcyzy skoro nie mamy prawa do obniżania kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zawartej w fakturach zakupu tych samochodów?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 26.07.2005 roku uzupełnionym w dniu 10.08.2005r. oraz w dniu 30.09.2005r. i w dniu 12.10.2005r. dotyczącym interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, Naczelnik ...

Jak należy postępować w przypadku podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów testowych i przedsprzedażnych w firmie handlującej samochodami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-12-2005 r. stwierdza, że brak możliwości obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego or ...

Pytanie Wnioskodawcy: Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa: - do samochodów na ekspozycji ( przepalanie samochodów), - do samochodów przy przeglądach „0” – 10l ( samochody niezarejestrowane) - do samochodów używanych – na jazdy testowe?

POSTANOWIENIE W dniu 27.10.2005r. spółka jawna wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 17.01.2006r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupe ...

Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd demonstracyjnych, w momencie gdy przekazywane są one do użytkowania jako środki trwałe.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.11.2005 r., uzupełnionego w dniach 10 i 26.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu sa ...

Opodatkowanie dostawy samochodów osobowych, służących do jazd demonstracyjnych, a obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego z tytułu ich zakupu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko p ...

Czy w opisanej niżej sytuacji znajduje zastosowanie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki m.in. jest sprzedaż samochodów. Samochody nabywane są u importera, a następnie sprzedawane. Niektóre z zakupionych samochodów są użytk ...

Generowanie strony w 4 ms