Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bilard

Jaką stawką od 01.05.2004 r. opodatkowane jest udostępnianie stołu bilardowego?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 tejże ustawy, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. O prawidło ...

dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług gier: bilard, telewizyjnych, na automatach zręcznościowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 28.09.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 18.10.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki opodatkowania ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży biletów wstępu na skałki wspinaczkowe PKWiU 92.72.12-00, udostępniania stołów bilardowych PKWiU 92.72.12-00, biletów wstępu na dyskotekę w czasie której prowadzone jest karaoke PKWiU 92.34.12.-00 ?

Na podstawie art. 14a – 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług jakiej podlegają usługi opodatkowania bil ...

Przedmiotem pytania jest określenie czy "usługa gra w kręgle i bilard oznaczona symbolem PKWiU 92.72.12 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy)?".

Działając na podstawie: art. 216, art. 217 oraz art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 czerwca 2 ...

W jakiej wysokości należy ustalić stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskiwanego z udostępniania - za odpłatnością - gry w bilarda klientom prowadzonego baru?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 02.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawidłowości określenia stawki podatku od przychodu uzyskiwanego z udostępniania za odp ...

Czy stosowanie stawki 7% podatku od towarów i usług na przychody osiągane z prowadzenia sali bilardowej jest prawidłowe ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku VAT stosowanej przy usługach związanych z prowadzeniem sali bilardowej, u ...

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 10.01.2006r. zwróciła się z zapytaniem dotyczącym określenia stawki podatku VAT jaka powinna być zastosowana cyt. ? od miesiąca lutego 2005r. do chwili obecnej dla usług polegających na wynajmie na godziny stołów bilardowych dla klientów, które to stoły znajdują się w klubie bilardowym a ich wynajem połączony jest z równoczesnym świadczeniem usług gastronomicznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ?Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrze ...

Zapytanie dot. stawki podatku VAT na działalność polegającą na udostępnianiu gier w piłkarzyki oraz stołów bilardowych.

W dniu 04-04-2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny: Głównym przedmiotem Pana działalności są usługi kręgielni sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.61 jako „usługi w zakresie stadionów i innych obiektów sportowych” i są przez Pana opodatk ...

Generowanie strony w 23 ms