Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczenie częściowe

Spółka zamierza wynajmować ciągniki siodłowe od czeskiego podmiotu gospodarczego. Spółka zadaje pytanie dotyczące zakresu opodatkowania tej czynności i prawa Podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Zasadą generalną jest uznanie za miejsce świadczenia usług – na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)– “miejsca, w którym świadczący usługę posiada siedzibę a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalnoś ...


Prawo do odliczenia podatku naliczone, w związku z wykupem samochodu osobowego po umowie leasingu operacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Min ...

Czy zużywając energię na podstawie jednego licznika na cele gospodarstwa rolnego i budynku mieszkalnego można odliczyć VAT w całości, proporcjonalnie czy zamontować oddzielny licznik na budynek mieszkalny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od materiałów i robocizny związanych z budową lub remontem ogrodzenia gospodarstwa, w skład którego wchodzi budynek mieszkalny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Wpływ nieodpłatnego przekazania składników majątku przedsiębiorstwa na proporcję, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Podatnikowi nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego w pełnej kwocie od zakupu samochodów demonstracyjnych, testowych i służbowych, gdy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Stronie przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku (nie więcej niż 6.000zł) naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów zastępczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych ze środków EFRR.Gmina wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1) przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług jest terytorium Litwy,2) wartość przedmiotowych usług inżynierskich winna być ujmowana w prowadzonej przez Spółkę ewidencji dla celów rozliczeń podatku VAT,3) faktura powinna zawierać dane podane w § 9 ust. 1 i § 27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.),4) Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związaną ze świadczeniem tych usług poza terytorium kraju w przypadku, gdy obniżenie to przysługuje również wtedy, gdyby te usługi były wykonywane na terytorium kraju,5) obrót z tytułu świadczenia usług poza terytorium kraju, uwzględniany jest zarówno w liczniku przedmiotowej proporcji wynikającej z art. 90 ust. 3, jak również w mianowniku, tj. całkowitym obrocie (będącym sumą tego obrotu i obrotu z tytułu czynności, od których nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 103 ms