Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoce naukowe

Odliczenia od podatku

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się na zasad ...

Odliczenia od podatku

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej zmienia swoją interpretację udzieloną pismem z dnia 06.02.2003 r. znak DF/415-5/03, a dotyczącą zapytania w sprawie stosowania odliczeń od podatku dochodowego wydatków na zakup komputera w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania ...

O wyjaśnienie w sprawie odpisu od podatku z tytułu zakupu pomocy naukowych, a w szczególności pojęcia: "bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą" ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 23.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 6.02.2004 r.) o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonanego przez Panią w 2003 r. zakupu komputera - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...


Czy zakupione w 2003 roku części do komputera (m.in. procesor, płyta główna, pamięć) związanego z pracą zawodową można odliczyć od podatku w ramach ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 06.02.2004r. uzupełnione w dniu 19.02.2004r. w sprawie możliwości odliczenia od podatku zakupionych w dniu 25.11.2003r. na fakturę VAT podzespołów:PROCESOR CELERON 2.0GHz/128c S478 B, PŁYTA GŁ. ABIT BD7E I 845D S478 DDR, PAMIĘĆ 128MB DDRAM 2700, OBUDOWA CODEGEN 6013L-G10S 300W ATX wykorzystanych do modernizacji sprzętu komputerowego, który jest związany z Pani pra ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Czy nauczyciel informatyki dokonując zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego, który ma służyć do robienia zdjęć do szkolnej gazetki może skorzystać z ulgi podatkowej na zakup przyrządów i pomocy naukowych ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustaw ...

Kiedy dokonywać odliczenia wydatku na zakup komputera w systemie ratalnym?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w/w podatek zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośredni ...

Czy można dokonać odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z poniesionym w 2003 r. wydatkiem na zakup komputera?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 9.02.2004 r.) uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. dotyczące możliwości odliczenia od podatku poniesionego w 2003 r. wydatku na zakup komputera, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit ...

Odliczenie od dochodu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą, na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2003 r., uzupełnione pismem z dnia 18 grudnia 2003 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, iż stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy ...

Generowanie strony w 10 ms