Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kleje

Jaką stawkę należy zastosować przy imporcie i sprzedaży klejów przemysłowych na bazie kauczuku, żywic, tworzyw sztucznych w opakowaniach powyżej 1 kg, przeznaczone dla producentów wyrobów gotowych?

W pozycji 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn.zm.) wymieniono następujące towary, których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7%:- pod symbolem PKWiU ex 24.62.10-80 - spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztuc ...

Generowanie strony w 4 ms