Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok Trybunału Konstytycyjnego

Jak skorygować rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące za lata 2000-2003 w związku z zakwestionowanymi przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, której niezgodność z konstytucją orzeczona została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2004r.(złożone w urzędzie 25.11.2004r.) w przedmiocie podatku od towarów i usług Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na dzień dzisiejszy brak jest obowiązującej ustawy dotyczącej rekompensaty utraconych korzyści w związku ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, wypłacone w wyniku ugody sądowej?

Pismem z dnia 18.05.2007r. (data wpływu) uzupełnionym w dniu 01.06.2007r. (data wpływu) płatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że płatnik zgodnie z ugodą zawartą w dniu 12 grudnia 2006r. przed Sądem Rejonowym w Lesznie IV Wydział Pracy i Ub ...

Czy od wypłaconego pracownikowi odszkodowania – w formie ugody zawartej na drodze sądowej należy naliczyć i odprowadzić od kwoty brutto podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Generowanie strony w 12 ms