Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utwór literacki

Czy udzielenie (uzyskanie) licencji, sublicencji lub przeniesienie autorskiego prawa majątkowego dot. utworu literackiego podlega opodatkowaniu VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 18.02.2004 r.) uprzejmie informuje. Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz ...

Z uwagi na ponoszoną przez twórcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za opublikowanie przez wydawnictwo treści jego autorstwa - twórca (autor), który przenosi na wydawnictwo swoje majątkowe prawa autorskie do napisanego przez siebie utworu, jest podatnikiem podatku VAT świadczacym usługi zaliczane do samodzielnej działalności gospodarczej (chyba, że tworzy wyłącznie w oparciu o umowę o pracę) wrozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Decyzją z dnia 16 października 2007r., NR PP-II-4492-0001/07/IW, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając w oparciu o przepisy art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 lit. c i art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm:) utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 3 stycznia 2007r, której adresatem był M. Uzasadniając swoje stanowisko orga ...

Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do rejestracji jako podatnik VAT czynny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 11 ms