Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: broń i amunicja

Czy zakup broni myśliwskiej, amunicji myśliwskiej i innych akcesoriów można traktować jako koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) informuje, iż kwestię kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej, regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z określonym stanem faktycznym , podatniczka prowadzi zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi w zakresie usług stomatologicznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatniczka ma zamiar nabyć broń pneumatyczną. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup broni. Zdaniem podatniczki ww wydatek stanowi koszt uzyskania pr ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup broni gazowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r. uzupełnionym o podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy w dniu 05.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpret ...

Czy Spółka wystawiając fakturę korygującą dot. usług szkolenia wykonych przez producenta, w zakresie obsługi, konserwacji, działałania dostarczanego uzbrojenia postąpiła prawidłowo?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w ramach podpisanego w 2000r. kontraktu z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni jest dostawcą sprzętu wojskowego pochodzącego z Unii Europejskiej. ...

Czy wyrób broni palnej opodatkowany jest podatkiem akcyzowym i jaką stawką ? Jeśli istnieje na tę broń stawka obniżona 0%, to od kiedy ona obowiązuje ? Czy od momentu wprowadzenia stawki obniżonej broń palna myśliwska podlegała podatkowi akcyzowemu - od kiedy i z jaką stawką ?

Na podstawie art.14a §1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pana wniosku z 8.sierpnia 2006 roku (data wpływu do Urzędu Celnego w Krakowie: 16 sierpnia 2006 roku), przekazanego do tut. Urzędu w dniu 4 września 2006roku (data wpływu do tut. Urzędu: 8 września 2006 roku), uzupełnionego pismem z 28 ...

Opodatkowanie transakcji zakupu i sprzedaży uzbrojenia na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

dostawa uzbrojenia na rzecz sił zbrojnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 21 ms