Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tekst dziennikarski

dotyczy opodatkowania sprzedaży praw autorskich

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 23.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 6.12.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży praw autorskich, wyjaśnia: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03 ...

Czy wydawanie bezpłatnej gazety podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od sprzedaży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 lipca 2005 roku, uzupełnionego pismami z dnia 29 sierpnia 2005 roku i 26 września 2005 roku "A." s.c M. K. - R., B. K. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co ...

Generowanie strony w 9 ms