Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kolektory słoneczne

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do sprzedaży kolektorów słonecznych (PKWiU 29.72.14-00.40)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 2, poz. 268 ze zm.), stanowi listę materia ...

Czy wydatek poniesiony na zakup kolektorów słonecznych podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę wynika, że dokonano zakupu i montażu kolektorów słonecznych (urządzenia grzewczego WMT do podgrzewania wody nieelektrycznie) jako systemu wspomagającego centralne ogrzewanie jak również służącego do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego. Wydatki poniesione na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych , przeznaczo ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży i montażu przez producenta kolektorów słonecznych i układów solarnych dla klientów indywidualnych oraz do sprzedaży ich pośrednikom ?.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży i montażu powyższych wyrobów przez pośredników ?.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: - klasyfikacji poszczególnych produktów opisanych we wniosku do odpowiednich symboli PKWiU winien dokonać organ do tego upoważniony czyli Urząd Statystyczny, gdyż tut. Urząd nie jest upoważniony do tego rodzaju klasyfikacji. ...

Czy można odliczyć od podatku dochodowego wydatki poniesione na zakup i montaż kolektorów słonecznych?

Wnioskodawcy ponieśli wydatek na zakup kolektorów słonecznych, które zamontowane są na dachu budynku jednorodzinnego, gdzie podatnicy mieszkają. Zamontowane kolektory służą do ogrzewania wody do mycia i kąpieli oraz wspomagania instalacji centralnego ogrzewania. Stanowisko podatnika: Koszty zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody do mycia i kąpieli oraz wspomagania in ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatek poniesiony na zakup i wykonanie instalacji solarów słonecznych w budynku mieszkalnym, który w częci jest wynajmowany ?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem wolnostojącego budynku mieszkalnego, którego parter wynajmowany jest na cele działalności gospodarczej. Część wynajmowana stanowi 1/3 całości powierzchni budynku. Podatek dochodowy płacony jest na zasadach ogólnych. W kosztach najmu uwzględniane są odpisy amortyzacji od powierzchni nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą przy zastosowaniu u ...

Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej jaką należy stosować wobec kolektora słonecznego ogrzewającego wodę w związku z jego wykorzystaniem na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 14.09.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizyczny ...

wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych i w pobliżu tych budynków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w związku z pozyskiwaniem darmowej energii wytworzonej na użytek własny przez turbinę wiatrową (wiatrak) z odnawialnych źródeł energii pojawia się zobowiązanie podatkowe. Jeżeli takowe zobowiązanie istnieje, to czy występują ograniczenia ilości wyprodukowanej energii, dla której jest ona wolna od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Czy przekazanie kolektorów słonecznych przez wnioskodawcę bądź stowarzyszenie współpracujące z wnioskodawcą (sfinansowanych w 50% ze środków właściciela nieruchomości, na której zainstalowano kolektory słoneczne i 50% z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) na rzecz osób fizycznych po okresie 5 lat będzie opodatkowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 29 ms