Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydawnictwo naukowe

dotyczy opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji przedmiotowych do sprzedaży wydawnictw naukowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 10.12.2004 r. (znak: Ldz.406/04, data wpływu do Urzędu 16.12.2004 r.) w sprawie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych dotacji przedmiotowych do sprzedaży wydawnictw naukowych, wyjaśnia: Z prz ...

Czy wydatki na zakup książek poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p....(NIP) zamieszkałego w...przy ulicy...z dnia...roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie - czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świa ...

Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować przy dostawie broszur mieszczących się w grupowaniu PKWiU 22.11.21-60.90?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 06.10.2005 r., znak:L.Dz.-2-2005-X w sprawie udzielen ...

Generowanie strony w 33 ms