Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarstwa


Czy dochody ze sprzedaży ryb patroszonych, pochodzących z własnej hodowli, zwolnione są od podatku dochodowego?

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego posiada gospodarstwo rybackie zajmujące się chowem i hodowlą ryb słodkowodnych (stawy hodowlane). Nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej. Obecnie hoduje ryby, które nieprzetworzone sprzedaje podmiotom gospodarczym. Z uwagi na wymagania rynku jest również zmuszony patroszyć ryby. Nadmienia, że dotychczas dokonując sprzedaży ryb był z ...

Czy w związku z prowadzoną inwestycją w zakresie adaptacji budynku na cele agroturystyczne podatniczka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach związanych z powyższą inwestycją?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa jednolity tekst (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2005 r. (data wpływu 23.09.2005 r.) w sprawie interpr ...


Czy pożyczka udzielona na zakup gospodarstwa rolnego, na bazie którego prowadzona będzie działalność gospodarcza spełnia warunki określone w art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 28.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnyc ...

Czy gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Konieczność zapłaty podatku VAT od przekazania gospodarstwa drogą darowizny. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy dochody uzyskane z lokali użytkowych, znajdujących się w pawilonach wolnostojących lub w budynkach mieszkalnych, użytkowanych na podstawie spółdzielczych praw własnościowych lub prawa odrębnej własności, zalicza się zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 do zwolnionej z podatku gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy dochody ze sprzedaży działek korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Wnioskodawca wraz z małżonką prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowany jest Wnioskodawca. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na małżonkę Zainteresowanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 33 ms