Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot pośredni

W jaki sposób dokonać rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r.Czy do zwrotu na rachunek bankowy różnicy za kwiecień 2004r. stosuje się nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 27.07.2004r. (data wpływu 30.07.2004) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji.Stan faktyczny: Podatnik złożył deklarację VAT-7 w której wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wraz ze złożoną deklaracją Spółka złożyła wniosek o zwrot naliczonego podatku V ...

Czy istnieje obowiązek skorygowania zaliczkowych faktur VAT wystawionych w 2006r. jak i w latach wcześniejszych i możliwości rozliczenia podatku VAT ze skorygowanych faktur w bieżącej deklaracji zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT? Czy istnieje prawo do zwrotu różnicy pomiędzy kwotę podatku VAT naliczonego a ujemnego podatku VAT należnego na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ustawy o VAT? Czy istnieje możliwości udokumentowania zwrotu zaliczki notą księgową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 30 ms