Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka

Stawki podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2003 roku w sprawie udzielenia informacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użytku publicznego, informuje: Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od tow ...

Podatnik świadczy usługi polegające na umieszczaniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Zapłata za usługę jest przekazywana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonanej usługi. Efekt wykonanej usługi jest wykorzystany za granicą RP, gdyż kontrahent zagraniczny, dla którego jest świadczona usługa, nie posiada rynku sprzedaży w Polsce. Czy do świadczonej usługi można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%?

Spółka Jawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na umieszczeniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Usługa jest wykonywana na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem VAT. Zapłata za usługę przekazywana jest na rachunek bankowy Spółki w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonania usługi. Efekt wykonanej usługi wykorzystany jest poza granicami R ...


Proszę o podanie stawki VAT na wyrób PKWiU 36.30.16-50.10 “Gwizdki i inne instrumenty sygnalizacyjne”.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. w sprawie stawki VAT na wyrób “Gwizdki i inne instrumenty sygnalizacyjne” o symbolu PKWiU 36.30.16-50.10, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - informuje, że ww. wyroby jako wymienione ...

W jakiej stawce VAT jest kreda szkolna. Zdaniem podatnika produkcja kredy szkolnej mieści się w PKWiU ex. 36.63.24 poz. 94 załącznika nr 3 do ustawy o VAT „kreda do pisania i rysowania” i wynosi 7%.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213 z dnia 16.12.2002 r., poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wpr ...

Zajmujemy sie marketingiem i reklamą produktów leczniczych i kosmetyków poprzez wyspecjalizowanych agentów w ramach umów agencyjnych podpisanych z firmami szwajcarskimi, które nie mają przedstawicielstw w Polsce. Wykonujemy więc usługi, które są eksportem i objęte są stawką 0% VAT. Prosimy o określenie należnej stawki podatku VAT za usługi marketingowe i reklamowe związane są ze sprzedażą towarów ?

W odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 22.01.2004r., uzupełnione w dniu 26.01.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 4 pkt ...

Czy do naliczania amortyzacji od środków trwałych oddanych do używania przed 1.01.2003 r., można stosować stawki amortyzacyjne, obowiązujące w roku oddania ich do używania, czy też należy zastosować stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiazującym od 1.01. 2003 r. ?

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: z opisanej sytuacji wynika, że Spółka od 01.01.2003 r., w stosunku do wszystkich śr ...

Jaki jest sposób opodatkowania i wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (uzupełnione w dniach 01.03.2004 r. i 11.03.2004 r.) w sprawie sposobu wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży, działając na podstawie przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są usługi pisania na maszynie, komputerze oraz usługi wysyłania korespondencji ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08-03-2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 23.03.2004 r.) informuje: Stosownie do przepisów art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych prz ...

Jaką stawką opodatkowane są odsetki z rachunku bankowego prowadzonej działalności gospodarczej?

Pismem z dnia 02.03.2004 r. Pan O., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blacharstwo-Dekarstwo i Izolacje Termiczne z siedzibą w E. zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r., sklasyfikowaną wg PKD 45.22 – wykonywanie pokryć i wiązań dachowych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatnik pyta jaką ...

Generowanie strony w 32 ms