Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieplanowy odpis amortyzacyjny

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieplanowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 23.12.2004 r. (znak: FK/1299/2004, data wpływu do tut. Urzędu 29.12.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskan ...

Generowanie strony w 7 ms