Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: linia telekomunikacyjna

Jaka stawka podatku ma zastosowanie dla robót związanych z budową i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych, będących częścią robót obólnobudowlanych związanych z budową odcinka drogi krajowej?

W odpowiedzi na pismo Nr L.dz.364/09/2003 z dnia 11.09.2003 r. uzupełnione pismem Nr L.dz.376/09/2003 r. z dnia 17.09.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza co następuje: Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych (linie kablowe i linie napowietrzne) zakwali ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży działek niezabudowanych, przez które mogą przechodzić budowle takie jak: linie telekomunikacyjne, energetyczne, światłowodowe, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowe, wodociągowe, studnie, studzienki, przykanaliki, komory, słupy oświetleniowe, słupy z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, oświetleniowymi, hydranty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 7 ms