Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt podatkowy

Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z kredytu podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005 r., złożonym dnia 10.01.2005 r. i uzupełnionym w dniu 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...

dot. opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19%.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu Nr IX-005/212/176/Z/K/05 z dnia 28.04.2005r., odmawia uchylenia w/w postanowienia. W dniu 31.03.2005r. zwrócił się Pan do Nacze ...

Jaki rodzaj formularza zeznania podatkowego powinien złożyć podatnik za rok 2004, który skorzystał z kredytu podatkowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 44 ust. 7a - 7 i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2005 r., (data wpływu 06.04.2005r.) i ...

Czy Spółka ma możliwość skorzystania z kredytu podatkowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

metoda ustalenia limitu odliczenia podatku zapłaconego u źródła w sytuacji kumulacji dochodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 38 ms