Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby betonowe

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy świadczeniu usług budowy grobowców i nagrobków z betonu i sztucznego kamienia "lastrico"?

W odpowiedzi na Pana pismo złożone w tutejszym Urzędzie w dniu 11.06.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

Podatnik rozszerzył prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych opodatkowanych stawką 5,5% o produkcję wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych typu lampy, wazony. Czy dodatkowe obroty z tytułu rozszerzenia działalności nie pozbawiają go prawa do ryczałtu? Jaka stawka podatku obowiązuje przy w/w usługach, o które rozszerzono działalność? Czy tego typu usługi należy opodatkować inną stawką podatku zryczałtowanego przy świadczeniu ich dla firm, a inną przy świadczeniu tych usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

W dniu 10.06.2005 r. w związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej o produkcję wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych o numerach PKWiU – 26.66.11, PKD -26.66.Z której przedmiotem jest wykonywanie z gipsu lub cementu modeli typu – lampy, wazony podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji w sprawie: 1/czy dodatkowe obroty z tytułu rozszerzonej działalności nie pozbawiają praw ...

Generowanie strony w 22 ms