Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: banderole legalizacyjne

Jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować przy sprzedaży w kraju tytoniu zaimportowanego w kartonach o wadze 80,44 kg, następnie rozpakowanych i zapakowanych w opakowania jednostkowe 500g, oraz jakim typem banderol winien być oznaczony ten tytoń, jak również tytoń zaimportowany w opakowaniach 500 g?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta zgodnie z art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem dotyczącym stawki podatku akcyzowego ...

Czy Spółka prawidłowo interpretuje art. 19 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym dokonując odliczeń wartości banderol następnego dnia po ich nałożeniu na wyrób gotowy od wpłat dziennych przypadających do zapłaty w tym dniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.):- uznaję za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych z dnia 03.12.2005r. (wpływ do kancelarii tut. Urzędu Celnego w dniu 20. ...

Ile ewidencji banderol winna być zarejestrowane przez Spółkę?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2006 roku (data wpływu do Urzędu 18 maja 2006 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku a ...

Pytanie: Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą można odliczyć w deklaracji AKC-3zh?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r. z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 15.11.2006r. (wpływ do UC w Częstochowie dnia 16.01.2007r.): POSTANAWIAMuznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy UZASADNIENIEOdpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące ...

Generowanie strony w 7 ms