Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta alimentacyjna

Czy renta alimentacyjna na rzecz małoletnich dzieci, wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe od 2004 roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Przedmiotem wniosku jest zapytanie, czy renta alimentacyjna na rzecz małoletnich dzieci, wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe od 2004 roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)sprawcy wypadku w związku ze śmiertelnym wypadkiem samochodowym ojca dzieci małoletnich (..) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób ...

Opodatkowanie przychodów z renty alimentacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 27 ms