Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: data wpływu

Co przyjmuje się za datę złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej (datę nadania w placówce pocztowej czy datę wpływu do urzędu skarbowego) w związku z ustaleniem terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług wykazanego w deklaracji VAT-7?

Urząd Skarbowy Kraków - Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 22.07.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu), co przyjmuje się za datę złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej (datę złożenia w placówce pocztowej, czy datę wpływu do Urzędu Skarbowego), w związku ...

Czy Spółdzielnia może zaliczyć kwoty składek dla ZUS do kosztów uzyskania przychodów m-ca października 2006 r jeśli przelew został zrealizowany 2 listopada z winy banku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, p ...

Czy do wynagrodzeń za m-c grudzień 2006 r. , którymi pracownicy mogli dysponować w miesiącu styczniu 2007 r. można zastosować koszty uzyskania, ulgi, stawki i progi podatkowe przysługujące w 2006 r. i wykazać te przychody w deklaracji PIT-4 za m-c grudzień 2006 r. i informacji PIT-11 za 2006 rok?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki... z dnia 3 stycznia 2007 r . (data wpływu: 08 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Kwota partycypacyjna opłacona przez partycypanta nie stanowi przychodu Spółki dla celów podatkowych w momencie jej wpłacenia przez osoby fizyczne. Natomiast przychód podatkowy będzie stanowić kwota partycypacji w momencie jej rozliczenia w związku z zakończeniem najmu i opróżnieniem lokalu przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Kwota partycypacyjna wpłacana towarzystwu budownictwa społecznego przez przyszłych najemców ma charakter zwrotny. W związku z powyższym kwota partycypacyjna opłacona przez partycypanta nie stanowi przychodu Spółki dla celów podatkowych w momencie jej wpłacenia przez osoby fizyczne. Natomiast przychód podatkowy będzie stanowić kwota partycypacji w momencie jej rozliczenia w związku z zakończeniem najmu i opróżnieniem lokalu przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Generowanie strony w 46 ms