Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sauna

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług sauny świadczonych przez krytą pływalnię?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 08.08.2003 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U ...

Czy wydatki na wybudowanie sauny w istniejącej części budynku mieszkalnego mogą zostać odliczone w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego?

Podatnik w 2004r. w istniejącej części budynku mieszkalnego wybudował saunę. Wszystkie poniesione z tego tytułu wydatki udokumentowane zostały fakturami VAT.Podatnik stoi na stanowisku, że ponieważ sauna znajduje się w budynku mieszkalnym i służy wyłącznie potrzebom domowników, wydatki na jej wybudowanie mogą zostać odliczone w ramach ulgi remontowej. Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 l ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi w zakresie udostępniania basenu kąpielowego, sauny oraz dzierżawy pomieszczeń na bar i salę do ćwiczeń? Jakiej stawce podlegają wymienione usługi w przypadku świadczenia ich pomiędzy jednostkami budżetowymi?

Urząd Miejski będący jednostką budżetową świadczy usługi w zakresie udostępniania pływalni miejskiej, sauny a także usługi polegające na wynajmowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na bar i salę do ćwiczeń. Z basenu kąpielowego korzystają między innymi uczniowie szkół na podstawie umów zawieranych z tymi szkołami działającymi w formie organizacyjnej jednostki budżetowej. Zdaniem pytającego usługi w ...

Stawki podatku VAT przy świadczeniu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 45.45.13.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

opodatkowania wanien z hydromasażem, basenów domowych, saun oraz komór klimatyzacyjnych, będących przedmiotem dostawy osobom fizycznym do zamieszkiwanych przez nich obiektów budownictwa mieszkaniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę będzie montaż saun fińskich, saun na promienie podczerwone oraz saun parowych w ramach wykonywania robót instalacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i czynności te zgodnie z klasyfikacjami statystycznymi mogą być zaliczane do usług wówczas zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 7%. Natomiast, gdy Wnioskodawca będzie świadczył usługi montażu w/w towarów w obiektach użyteczności publicznej wówczas zastosowanie znajdzie 22% stawka podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

czy jest możliwe zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla dominującej usługi - korzystania z basenu wraz z możliwością dodatkowego skorzystania z sauny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w ...

Usługi o PKWiU 92.61 i 92.72 (bilety wstępu na basen, siłownię, jacuzzi, fitness, jogę, saunę, boiska piłkarskie, korty tenisowe, boks) podlegają stawce 7% jako wymienione w poz. 158 i 159a załącznika do ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Prawidłowość określenia stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej sauny, gdy kabina sauny jest wykonywana z własnego materiału (własnej produkcji) a dodatkowo w saunie montuje się elementy innych producentów np. piec i akcesoria, a sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługi montażu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku na usługi korzystania z basenu rekreacyjnego, basenu sportowego wraz z usługami związanymi z odnową biologiczną zlokalizowanych na terenie pływalni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 24 ms