Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wzór użytkowy

Czy udzielenie licencji na użytkowanie i rozprowadzanie zaprojektowanych wzorów użytkowych opakowań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2003 r. (wpływ - 02.06.2003 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatk ...


Czy do wynagrodzenia wypłaconego pracownikom, którzy poza zakresem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy opracowują wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe należy stosować zryczałtowane, 50-procentowe koszty uzyskania przychodów?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 18, art. 22 ust.9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. z dnia 15.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpr ...

Czy wydane z magazynu wzory towarów należy księgować w koszty firmy?.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...

Czy przychody uzyskiwane przez podatnika ze sprzedaży licencji na wzór użytkowy należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych i zastosować 50% koszty uzyskania przychodu? W jaki sposób udokumentować uzyskanie powyższego przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: - stwier ...

czy z tytułu usługi polegającej na opracowaniu projektów graficznych opakowań, świadczonej przez Społkę polską na rzecz spółki z siedzibą w Bułgarii powstają należności licencyjne ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakres ...

Czy przy zawarciu drugiej umowy licencyjnej z właścicielami wzoru użytkowego Wnioskodawca może nadal stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?Jeżeli nie, to czy Wnioskodawca może liczyć koszty uzyskania przychodu i w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży kalendarza.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 38 ms