Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykładnia rozszerzająca

Czy przychód uzyskany w dniu 8.05.2003 r. ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z tym, że powyższa sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 17.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Pan Daniel T. w dniu 28.01.2003 r. zawarł umowę ze spółdzie ...

Generowanie strony w 9 ms