Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cyfrowy aparat fotograficzny

Czy zakup aparatu cyfrowego uprawnia do korzystania z ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych ?

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie możliwości odliczenia od podatku wydatków związanych z zakupem aparatu cyfrowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. ...

•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla firm nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5, oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli nie wystawia faktur VAT.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dn ...

Generowanie strony w 29 ms