Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy


Czy świadczenie usług wykonywanych wcześniej w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych p ...

Czy w opisanym stanie faktycznym dochody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według liniowej - 19% - stawki podatku dochodowego ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 18.02.2005r. Nr IX-005/26/Z/K/05, a tym samym nie podziela stanowiska przedstawionego przez Pana we wniosku złożonym w dniu 18.01.2005r. Postanowieniem z dnia 18.02.2005 ...

Czy w roku 2004 można być opodatkowanym liniowym podatkiem dochodowym z prowadzonej działalności gospodarczej, świadcząc jednocześnie usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym stosunek pracy został rozwiązany w roku 2002 ?

Pismem z dnia 10.05.2005 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową firmę jako osoba fizyczna w zakresie usług medycznych oraz jako wspólnik spółki partnerskiej.W 2004 r. opłacała Pani liniowy podatek docho ...

dot. świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania jednolitą stawką 19%

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 18.05.2005 r. Nr 1439/DF/410/159/2005/Art.14a w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochod ...

Dotyczy możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2006 r. podatkiem liniowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte w części dotyc ...

Czy świadczenie obsługi prawnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy wyklucza możliwość opodatkowania tej działalności jednolitą stawką 19%?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 09.08.2005 r. Nr 1436/1CG/412/i-58/05/ŻK w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów pr ...

Czy w roku 2006 mogę być opodatkowana podatkiem dochodowym wg 19 % stawki liniowej w przypadku gdy stosunek pracy rozwiązany zostanie z dniem 30.11.2005 r, a od dnia 01.12.2005 r. będę prowadzić Kancelarię Radcy Prawnego i świadczyć pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz usługi na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywające się jednak z czynnościami, które wykonywałam w ramach stosunku pracy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga uznał wyrażone we wniosku stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e ...

Czy można opodatkować dochód z działalności gospodarczej podatkiem liniowym w sytuacji świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym również w s ...

dot. opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 listopada 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21.10.2005 roku Nr 1406/DDz/415-13/EW/05 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 8 ms