Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata zwrotna

W miesiącu grudniu Zgromadzeniw Wspólników Spółki z o.o. podjęło uchwałę o wniesieniu dopłaty do spółki w celu zasilenia środków obrotowych spółki. Następnie spółka podpisała umowę o dopłatę zwrotną z jedynym udziałowcem firmy. Udzielając dopłaty zobowiązał się do wpłacenia kwoty do kasy firmy. Czy powyższa operacja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W grudniu 2004r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o wniesieniu dopłat do spółki w celu zasilenia środków obrotowych Spółki. Podstawą do wniesienia dopłat jest umowa Spółki. Stosownie do art.177 § 1 k.s.h. może ona zobowiązać wspólników do wnoszenia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. W dniu 23 grudnia 2004r. Spółka podpisała umowę o dopłatę zwrotn ...

Czy w przypadku skorygowania zaniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP za lata 1999-2004 Spółka powinna dokonać dopłat tych składek z bieżącego wynagrodzenia pracownika, bez konieczności sporządzania korekt PIT-4 i PIT-11 za w/w okres?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy w przypadku skorygowania zaniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz P ...

Czy dopłata zwrotna do kapitału spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19 stycznia 2006 roku (wpływ do Urzędu 31 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od c ...

Czy wniesienie dopłat zwrotnych na zwiększenie kapitału podstawowego spowoduje powstanie przychodu w Spółce z objęcia udziałów przez wspólników , jeżeli wartość objętych udziałów przez wspólników będzie równa z kwotą wpłaconych dopłat zwrotnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministr ...

Dotyczy możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z wniesionymi dopłatami do Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy na wielkość przychodu wspólnika w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową (komandytową) ma wpływ kapitał podstawowy, wniesiony do spółki zgodnie z umową, oraz dopłaty zwrotne, które zostały wniesione do spółki na podstawie podjętych przez wspólników uchwał (wg stanu na dzień przekształcenia)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych od dopłat do kapitału wniesionych przez wspólników można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Czy w związku z wniesieniem dopłaty do SKA lub uzyskaniem prawa do zwrotu wniesionej dopłaty u akcjonariusza SKA powstanie przychód opodatkowany na gruncie ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Czy przekazanie nieruchomości wspólnikom Spółki w ramach zwrotu dopłat zwrotnych, do których zobowiązana jest Spółka w związku z uchwałą o zwrocie dopłat, będzie w Spółce podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak zbycie nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 11 ms