Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studnia głębinowa

Możliwość odliczenia jako ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego faktury VAT za wiercenie studni głębinowej na działce obok budynku mieszkalnego ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23 lipca 2003 roku, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Nowym Targu informuje, że art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przewiduje ulgę podatkową, w postaci możliwości zmniejszenia podatku - 19% ...

Czy od zlecanych usług wykonania odwiertu studni głębinowej prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7 %

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lipca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.07.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.09.2006 r. ( data wpływu do tutejszego Urzędu 08.09.2006 r.) w spra ...

stawka podatku VAT na usługę wywiercenia studni dla domu mieszkalnego na działce tego domu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 7 ms