Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka gruntami

Czy „Wspólnota” może korzystać ze zwolnienia przedmiotowegoz podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli całość dochodu przeznacza na cele rozwoju wsi oraz na cele społeczne, w tym również dochód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, będących w posiadaniu Wspólnoty.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2005 r., który wpłynął w dniu 17.01.2005 r. i uzupełnione pismem z dn. 14.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie źródłem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych innymi słowy czy Wnioskodawca zobowiązany będzie wraz z żoną do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot otrzymanych ze sprzedaży przedmiotowych działek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 27 ms