Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fotograf

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane opisane powyżej czynności. Podatnik klasyfikuje swoją działalność wg SWW pod symbolem 2880 oraz ex 3663740.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi zamknięty, jednoosobowy warsztat – pracownię fotograficzną, zajmującą się produkcją pomocy dydaktycznych służących do celów pokazowych lub jako wystawki stałe w szkołach, np. poczet królów polskich, ilustracje hymnu narodowego, tablice gramatyczne, fizyczne itp. Działalność Podatnika opiera się wyłącznie na współpracy ze szkołami, a produkowane pomoce dydaktyczne n ...

Czy spółka powinna traktować zezwolenie na jednorazową publikację amatorskich zdjęć jako przychód w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 27.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2006r., Naczel ...

Generowanie strony w 61 ms