Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzetelność ewidencji

Czy prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej za pomocą oprogramowania o cechach opisanych powyżej nie naruszy obowiązujących przepisów podatkowych oraz nie narazi Spółki na ewentualny zarzut nierzetelności ksiąg w postępowaniu podatkowym?

Stan faktyczny Spółka z o.o. z/s w Polsce zamierza wdrożyć nowy system finansowo-księgowy służący prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych. Oprogramowanie do tego sytemu występuje w wersji angielskiej z możliwością dokonywania zapisów (księgowań) oraz emitowania wydruków w języku polskim. Również dokumentacja opisowa systemu może zostać przygotowana w języku polskim. Nie jest jednak możliwe do ...

Jak powinno wyglądać ewidencjonowanie zakupionego przez galerię / komis towarów, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 109 ust. 3, art. 120 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z ...

Generowanie strony w 8 ms