Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pralka automatyczna

Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu AGD w postaci pralki automatycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego TM-21, który to sprzęt posiada programatory oznaczone alfabetem Brajla w części sfinansowanej osobiście można odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

Pismem z dnia 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z żoną, jednakże z uwagi na brzmienie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz przedmiot sprawy będącej przedmiotem zapytania, która ma charakter indywidualny - zapytanie zawarte w w/w piśmie podlega od ...

Czy koszt zakupu pralki automatycznej można odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi remontowej lub rehabilitacyjnej za 2005 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 21.12.2005 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 21.12.2005 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne koszty zakupu pralki automatycznej i zmywarki do naczyń ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 20.10.2006 r., uzupełnionego w dniu 13.11.2006 r. Pani M. dotyczącego zasad korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w z ...

Generowanie strony w 35 ms