Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunki zamówienia

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż wymagań ofertowych oraz specyficznych istotnych warunków zamówienia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 marca 2005r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 7 marca 2005r. nr PSUS/PPO I/443/33/05/ŁG stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60, tekst jednolity z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania za odpłatnością oferentom dokumentacji przetargowej w postaci specyfikac ...


Generowanie strony w 49 ms