Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki konsumpcyjne

Czy wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej na organizowanie konkursów plastycznych, sprawnościowych, zakup nagród rzeczowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

W związku z pismem z dnia 18.07.2003 r., Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na pisemne zapytanie podatnika organ podatkowy ma obowiązek udzielić informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Dlatego też nie jest możliwe udzielenie informacji, czy Zarz ...

Czy wydatki poniesione na zakup: art. spożywczych przeznaczonych na poczęstunek klientów na terenie zakładu pracy, niewielkiej ilości alkoholu przeznaczonego jako poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami; druk ulotek informacyjnych, zakup i przekazanie prezentów klientom o wartości nie przekraczających 50 zł. stanowią w całości koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2005 r. (data otrzymania 01.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doc ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup napoi, herbaty, kawy, kanapek, ciastek, catering, w związku ze spotkaniami z kontrahentami są kosztem uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosk ...

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

l. Czy do celów podatkowych powinniśmy ująć koszt mediów, który podlega refakturowaniu w miesiącu wystawienia refaktury, tj. w miesiącu w którym powstaje przychód z tytułu wystawianych refaktur za media? 2. Czy koszty poczęstunku klientów oczekujących na odbiór prochów po wykonanej kremacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na konsumpcję.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 16 ms