Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce przechowywania

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja podatkowa - ewidencja sprzedaży i dowody zakupu w przypadku gdy podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany prowadzi działalność w zakresie handlu obwoźnego jednocześnie w dwóch różnych miejscach?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 6 stycznia 2005 r. uzupełnionego w dniu 20.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co: do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatk ...

Generowanie strony w 5 ms