Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hala sportowa

Czy usługa udostępniania hali sportowej dla szkół na lekcje wychowania fizycznego i dla klubu sportowego na zajęcia treningowe dla członków klubu, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.61.10-00.00 jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wpływ 29.04.br.) w sprawie symbolu PKWiU 92.61.10-00.00 - uprzejmie wyjaśnia: Ustawodawca uzależnił wysokość stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienia od podatku od symbolu gr ...

Czy prowadzenie stołówki szkolnej i wynajem sal lekcyjnych oraz hali soportowej dla młodzieży spoza szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Podatnika wyrażonym w odrębnym piśmie z dnia 10 marca 2005r. (data wpływu: 11 marca 2005r.) Szkoła jest zwolniona z naliczania podatku VAT. Podatnik stanowisko swoje opiera na tym, że wartość dochodów uzyskanych przez Szkołę w 2004r. wyniosła 44.631 zł, z czego 80% to dochody uzyskane z tytułu świadczenia usług stołówkowych, które jako usługi edukacyjne są przedmiotowo zwolnione z podatku ...


W jakiej wysokości należy stosować stawkę podatku VAT od zorganizowanych imprez widowiskowo-sportowych, koncertów, i występów artystów na podstawie zawartej umowy zlecenia na płycie głównej hali sportowej, a jaką za wynajem pomieszczeń typu sauna, siłownia, sala korekcyjna, oraz sala główna należących do Gimnazjum?

Na podstawie art. 14a § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonym przez Gimnazjum Nr ... im. ..., w dniu 17.06.2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie orzeka, że: • stanowisko wnioskodawcy wyr ...

Stawka podatku VAT na usługi wstępu na lodowisko i pływalnię, udostępniania pływalni dla celów nauki pływania, organizowania imprez sportowych, udostępniania hali sportowej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 8.1 ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy świadczeniu przez Zespół Szkół usług polegających na: - wynajmie hali gimnastycznej na rzecz innych podmiotów (osoby fizyczne, kluby sportowe), - dostarczeniu energii cieplnej z własnej kotłowni dla Starostwa Powiatowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 26.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od tow ...

Czy przyjęta przez podatnika interpretacja w zakresie stosowania prawa podatkowego, w szczególności odnośnie przyjętej stawki amortyzacji (2,5%) oraz jej okresu (480 miesięcy, tzn. do 31.12.2045 r.) jest prawidłowa.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi nauki gry w tenisa, wynajem kortów tenisowych oraz związana z tym działalność handlowa. W dniu 30.12.2005 r. podatnik nabył w firmie X, halę z przeznaczeniem na obiekt sportowy. Podłożem hali są trzy pełnowymiarowe korty tenisowe. Hala jest związana z gruntem w sposób niet ...

Czy usługi związane z krytą pływalnią i halą sportową są zwolnione od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku - wpłynął dnia 24.10.2006r – uzupełnionym 07.12.2006r- w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Czy wynajem sal gimnastycznych dla pracowników oraz wydatki na organizację wewnętrznych rozgrywek sportowych należy traktować jako odpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona organizuje wewnętrzne rozgrywki sportowe dla pracowników w związku z czym wynajmuje sale gimnastyczną. W związku z tym, iż Strona miała prawo do odlic ...


Generowanie strony w 9 ms