Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazd pomocy drogowej

Czy pojazd „pomocy drogowej” jest zwolniony od podatku od środków transportowych?

Szanowna Pani, odpowiadając na Pani pismo z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie interpretacji zwolnienia w podatku od środków transportowych dla pojazdu pomocy drogowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy będzie mógł wystąpić o zwrot podatku naliczonego związanego z w/w zakupami, finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na podstawie przepisu § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, będzie on mógł ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabycia paliwa oraz usług noclegowych i gastronomicznych na mocy przepisu § 23 w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

Stan faktyczny: Wnioskodawca - Urząd Miasta jest podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach prowadzonej działalności będzie dokonywał zakupu paliwa oraz usług noclegowych i gastronomicznych. Zapłata za w/w zakupy nastąpi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE przyznanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a podmiotem pośredniczącym upoważnionym do rozdzielania tyc ...

Generowanie strony w 10 ms