Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z zagospodaroweniem terenów zielonych

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi utrzymania i konserwacji zieleni w miastach?

We wniosku skierowanym do tut. Organu Strona prosi o udzielnie pisemnej interpretacji stosowania prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do wykonywanych przez Stronę usług utrzymania i konserwacji terenów zieleni w miastach. Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na obszarach miejskich tj. placach, parkach, osiedlach mieszkaniowych, w ...

Czy usługi koszenia trawników są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wys. 3%

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25 maja 2007r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, iż jeżeli wykonywane przez niego usługi koszenia trawników mieszc ...


Pytanie dotyczy prawidłowej stawki podatku na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółdzielnia mieszkaniowa może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów powyższe wydatki finansowane z opłaty eksploatacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

stawka podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wykonywanych w ramach przedsięwzięć budowlanych oraz nie związanych z przedsięwzięciami budowlanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

stawka podatku dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Stawka podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy w przypadku świadczenia usług wykaszania traw i porostów na wałach przeciwpowodziowych należy zastosować stawkę 7% czy 22% podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1. Czy Spółka postąpiła słusznie opodatkowując zakupiony materiał roślinny tzn. potraktowała koszt jaki poniosła w związku z zakupem materiału roślinnego wynikający z rachunku dostawcy jako netto i doliczono do tego podatek VAT? 2. Czy gdyby przetarg dotyczył ogólnie utrzymania terenów zieleni miejskiej i pod takim tytułem wykonywany byłby cały zakres robót można by było zastosować jedną preferencyjną stawkę podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 87 ms