Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkcja ciągła

Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury dokumentującej pobór opłaty za zamówioną, lecz nie odebraną ilość gazu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2005 r., który wpłynął w dniu 02.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej możliwości odliczenia podatku nal ...

Generowanie strony w 9 ms