Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencje pośrednictwa obrotu nieruchomościami

Czy w związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. przewidującej opodatkowanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. podlegały zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem w przypadku świadczenia usług w formie agencji obrotu nieruchomościami, gdzie podatnik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne a obrót w wysokości 45.700,00 przekroczony został w sierpniu 2004 r. to winien się on zarejestrować z datą przekroczenia wspomnianego obrotu czy też z dniem 1 maja 2004 r.?

dotyczy : informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 22.11.2004 r., nr PP-1/443 2 - 352/121 046 -/122/04 w sprawie warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku ze względu na uzyskaną wartość sprzedaży opodatkowanej. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. ...

Czy dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej nadal będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi od 01.08.2002 r. działalność gospodarczą, której przedmiotem do maja 2003 r. były usługi agencyjne w zakresie obrotu nieruchomościami. Dochód z powyższego źródła podlegał opodatkowaniu za zasadach ogólnych z obo ...

Generowanie strony w 6 ms