Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz ochrony zdrowia


Dotyczy: sposobu rozliczania podatku w przypadku otrzymywania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu sprzedaży wyrobów medycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 19 czerwca 2007r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych. W ramach tej działalności dokonuje między innymi sprzedaży aparatów słuchowych, z których przeważająca część jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym zapłata następuje w dwóch etapach:części ...

Czy apteka może rozliczać VAT należny w 100% ze sprzedaży leku refundowanego w momencie wydania i fiskalizacji a nie jak do tej pory w momencie otrzymania refundacji na rachunek bankowy firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Kiedy powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych? Kiedy należy zaksięgować przychód w podatku dochodowym w przypadku: nieprawidłowego odzwierciedlenia stanu faktycznego (błędu), wystąpienia nadwykonań? Jak zaksięgować korekty sprzedaży 21/1/2010, 20/2/2010 i 18/3/2010 oraz fakturę sprzedaży 23/2010 z 4 maja 2010 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 13 ms