Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pocztowe

Czy zużycie przez pracowników w trakcie narad i szkoleń artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy zasadnym jest obciążanie kosztami przesyłek pocztowych odbiorców wydawnictw, na zasadzie refakturowania usług pocztowych, przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 22%?

Jednostka, w celu realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością, prowadzi dla własnych pracowników narady i szkolenia, w trakcie których podaje uczestnikom do konsumpcji artykuły spożywcze, takie jak woda mineralna, kawa, herbata, ciastka, słodycze. Zdaniem Jednostki, zużycie przez pracowników w trakcie narad i szkoleń artykułów spożywczych związane jest ściśle z prowadzoną działalnością, ...

Jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług refakturowanie kosztów przesyłki pocztowej materiałów związanych ze świadczeniem usług administracyjnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w uzupełnieniu udzielonej Państwu pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r., nr PP-14/443 1-28/208 349/122/04 odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego: 20.01.2004 r.), uzupełnione w dniach: 11.02.2004 r., 11.03.2004 r., 12.03.2004 r.), Sygn. (...), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Czy wydatki za przesyłki pocztowe na rzecz poczty niemieckiej, gdzie miejscem nadania jest urząd pocztowy na terytorium Niemiec są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w zakresie wniesionego zapytania dotyczącego stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że stan ...

Czy zwolnione są od podatku od towarów i usług, wykonywane przez Agencję Poczty Polskiej, usługi polegające na sprzedaży znaczków pocztowych, towarów pocztowych (książek nadawczych, książeczek RTV, pudełek na paczki) oraz usługi w zakresie przesyłek kurierskich, telegramów, przesyłek poleconych sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 64.11.14 "Usługi świadczone w okienkach pocztowych" oraz "Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej nie wymienione"?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 maja 2005r. Pani X na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia 4 maja 2005r. nr US IV PP/A/25/05, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych poprzez sklep stacjonarny jak i drogą wysyłkową poprzez Internet. Podatnik wysyłając dany towar korzysta z usług poczty państwowej.Ponieważ usługi pocztowe są zwolnione z VAT, na paragonie sprzedaży czy fakturze przy sprzedaży wysyłkowej wyszczególnia cenę netto towaru, VAT dotyczący tego towaru oraz jako refakturowane koszty usługi pocztowej zwolnionej z VAT bez naliczania VAT należnego. Zdaniem podatnika jest to prawidłowe refakturowanie kosztów usług pocztowych zwolnionych od podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60ze zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm)uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 14.07.2005r. wniosku w sprawie stawki VAT przy refakturo ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi świadczone przez agencję pocztową?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 stycznia 2005 r. (data otrzymania: 1 luty 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i u ...

Czy przedmiotowa usługa świadczona przez podatnika jest opodatkowana podstawową stawka podatku VAT, czy jest zwolniona z tego podatku. Zdaniem podatnika prowizje i inne postaci wynagrodzenia za pośrednictwo w świadczeniu usług pocztowych są zwolnione od podatku VAT.

Stan faktyczny Pytający jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie umowy agencyjnej zawartej z PPUP „Poczta Polska”, podatnik prowadzi agencję pocztową. Za prowadzenie agencji przysługuje podatnikowi stały miesięczny ryczałt ora dodatkowa opłata prowizyjna od uzyskanych w danym miesiącu przychodów ze sprzedaży usług. Ocena prawna stanu fa ...

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu prowadzenia agencji pocztowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. , poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2005 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż prze ...

Czy usługi polegające na doręczaniu paczek pocztowych na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU – 64.11.13 – korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz czy ze zwolnienia tego będzie korzystało również wynagrodzenie wypłacane przez Pocztę Polską za te usługi ?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w xxx po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 24.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego xxx z dnia 14.06.2005 r. nr PP/443-78/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. ...


Generowanie strony w 42 ms