Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezumowne korzystanie z lokalu

Czy pobieranie od osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułów prawnych opłaty należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.07.2004 r., Nr (...), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku ...

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego oraz czy odszkodowanie takie stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku VAT ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia "M" na postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, znak: RO/443/29/2005 z dnia 21.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i us ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zasądzone przez Sąd wydatki z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, odsetki od tego świadczenia oraz koszty procesowe i koszty opinii biegłego?

Pismem z dnia 04.01.2005 r. podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z prośbą o dokonanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zaliczenia poniesionych wydatków z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego, odsetek od tego świadczenia oraz zwrotu kosztów procesowych i kosztów opinii biegłego do kosztów uzyskania przy ...

Czy ma zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, dla świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych z członkostwa, a użytkujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego oraz dla świadczonych przez Spółdzielnię usług na rzecz osób będących spadkobiercami byłego członka Spółdzielni i oczekujących na uregulowanie sądowe w kwestii spadkobrania ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w przedmiocie podatku od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...


1) Czy w opisanej sytuacji postępowanie Spółki X było prawidłowe? 2) Czy Spółka Y narusza przepisy rozporządzenia? 3) Czy Spółka X powinna płacić za faktury wystawione za sprzedaż nieistniejącej usługi? 4) Czy Spółka X może odliczyć podatek VAT z w/w faktur?

Spółka X w dniu 10.10.2005 r. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu „bezumownego” korzystania z lokalu użytkowego oraz możliwości odliczenia podatku VAT. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku przez Stronę jest następujący: Spółka X zawarła w dniu 21.09.200 ...

Czy Spółdzielnia ma traktować otrzymane odszkodowanie z tytułu zajmowania lokalu użytkowego bez tytułu prawnego, jako wynagrodzenie za świadczenie usług czy odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie podatku od towarów i usług przedstawione w piśmie z dnia 12 lipca 2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12 lipca 2005 r. (data ...

Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z terenu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odszkodowania za bezumowne ...

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług korzystania z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego przedstawione w piśmie z dnia 30 sierpnia 2005 ...

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zajmowania lokalu użytkowego bez tytułu prawnego należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług korzystania z lokali użytkowych bez tytułu prawnego przedstawione w piśmie z dnia 30 sierpnia 2005 r. ...

Generowanie strony w 5 ms