Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedłużenie terminu


Opodatkowanie czynności polegającej na restrukturyzacji zadłużenia na rzecz dłużnika - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.10.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 02.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania czynności ...


Generowanie strony w 39 ms