Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymiar

Czy od udzielonej darowizny występuje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz 60 z) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wątpliwości czy w wyniku podarowania mieszkania umową darowizny wystąpi obowiązek zapłace ...

Czy w sytuacji, gdy wybudowany w 1976r. na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste budynek, w którym podatnik prowadził do 2004r. działalność gospodarczą – zakład gastronomiczny i który nigdy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani amortyzowany zostanie sprzedany w 2005r. to wystąpi obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% uzyskanego przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.04.2004 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego wybudowanego z własnych nakładów i odebraneg ...

Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od jego nabycia, na nabycie lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego objęta jest zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 16.05.2005r. roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy w związku ze sprzedażą własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które nastąpił ...

zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych stanowi przychód ze stosunku pracy i zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 86 ms