Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradca ubezpieczeniowy

Czy usługi polegające na sprzedaży polis na życie w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek informuje, że usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami są zwolnione z podatku od towarów i usług. Według stanu faktycznego przedstawionego ...

Generowanie strony w 7 ms