Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: krawiec

Czy jest możliwość odpisania straty, jaka poniosłam w związku z kradzieżą gotówki z kasy?. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, opłacam podatek na zasadach ogólnych. Kradzież gotówki została zgłoszona policji a sprawę umorzono z powodu nie wykrycia sprawcy.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - uzupełniam informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną Pani przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach pismem z dnia 09.125.2004r. nr US.I.415/21/04 w sprawie możliwości zaliczenia w koszty prowadzenia działalności gospodarczej straty związanej z ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować przeróbki odzieży wyrobów włókienniczych użytku domowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia właściwej stawki podatku VAT dla przeróbki odzi ...

Podatnik pyta o stawkę podatku VAT dla usług szycia na miarę z powierzonego przez klienta materiału

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia stawki podatku VAT dla usług szycia na miarę z ...

Czy można przenieść ww. kredyt budowlano-hipoteczny do innego banku i dalej korzystać z rozpoczętej w 2007 roku ulgi odsetkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 8 ms