Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: złoto inwestycyjne

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabywania złota inwestycyjnego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona nabywa od XX – jako dostawcy –złoto inwestycyjne w postaci sztabek o próbie powyżej 995 tysięcznych w celach przemysłowych (do wyrobu biżuterii złotej). Dostawcy, na mocy art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przysługuje zwolnienie od tego podatku, przy czym ...

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje importu złota inwestycyjnego w postaci monet. Zgodnie z informacją przedstawioną we wniosku importowane złote monety posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. W związku z powyższym wnioskodawca prosi o potwierdzenie stanowiska, iż import przedmiotowych monet podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w ramach art.122 ust.1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z który ...

Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązków w podatku od towarów i usług przy obrocie wyrobami ze złota i złotem inwestycyjnym, wprowadzania do obrotu złota inwestycyjnego powstałego w wyniku przetworzenia złomu złota, podziału dużej płytki złota inwestycyjnego na mniejsze

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązków w podatku od towarów i usług przy obrocie wyrobami ze złota i złotem inwestycyjnym ...

Czy można zastosować zwolnienie podatkowe do sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców sztabek złota o próbie co najmniej 995 tysięcznych i odliczenie w całości podatku naliczonego zwiazanego z tą sprzedażą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 04 stycznia 2005r z późn. zm), w związku z pismem z dnia 10.02.2006r w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego do sprzedaży sztabek złota o próbie co najmniej 995 tysięcznych i odliczenia w całości podatku naliczonego związanego ...

Czy wykonywane przez Panią usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Zwolnienia od podatku dostawy złota inwestycyjnego w postaci płytek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Zakładając, ze Wnioskodawca wybierze zgodnie z art. 122 ustawy o VAT zwolnienie swoich dostaw z podatku od towarów i usług to czy z faktur za energię, telefony, czynsz itp. Wnioskodawca również może odliczyć VAT w całości, czy według wskaźnika proporcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Zakładając, że Wnioskodawca wybierze zgodnie z art. 122 ustawy o VAT zwolnienie swoich dostaw z podatku od towarów i usług to czy z faktur zakupu złomów zawierających złoto Wnioskodawca może w całości odliczyć VAT, jeżeli następnie złoto odzyskane ze złomów będzie służyło do produkcji złota inwestycyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 24 ms