Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odtworzenie

W wyniku pożaru uszkodzeniu uległy pomieszczenia zajazdu wraz z wyposażeniem. Na naprawę uszkodzeń spółka otrzymałaodszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym, a koszt odtworzeniamienia jest kosztem uzuyskania przychodów?

Spółka "P..." z o.o. w Łodzi w dniu 22.04.2005 r. złożyła w tut. Urzędzie wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Wg oceny formalnej wniosek zawierał braki w postaci niepełnego przedstawienia stanu faktycznego sprawy i braku własnego jednoznacznego stanowiska w przedstawionej sprawie. W związku z tym, pismem nr I USB II-42 ...

Jak należy rozliczyć VAT naliczony z otrzymanych faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej wraz z innymi robotami?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 16.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu spółki można zaliczyć faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi przez firmy specjalistyczne do odtwarzania murów, dachów, technologii itp. zniszczonych wskutek pożaru cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury VAT za zakupione mate ...

1. Czy zakup maszyn i urządzeń oraz odbudowę spalonej hali produkcyjnej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - jako odtworzenie „parku maszynowego”, czy też wydatki z tym związane należy zakwalifikować jako środki trwałe? 2. W jaki sposób należy rozliczyć kwotę uzyskaną z polisy ubezpieczeniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy poniesione przez spółkę komandytową wydatki na wykonanie prac budowlanych po pożarze hali produkcyjnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia dla wspólnika spółki będącego osobą fizyczną w oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy dotyczącą charakteru poszczególnych robót budowlanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

Czy poniesione przez spółkę komandytową wydatki na wykonanie prac budowlanych po pożarze hali produkcyjnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia dla wspólnika spółki będącego osobą fizyczną w oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy dotyczącą charakteru poszczególnych robót budowlanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieni ...

kwalifikacja podatkowa wydatków Spółki na prace budowlane o charakterze dostosowawczym przeprowadzane na potrzeby najemców powierzchni biurowych oraz określenia momentu poniesienia przedmiotowych kosztów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Min ...

Opodatkowanie zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 18 ms