Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks postępowania karnego

Czy jeżeli stosowano stawkę 22% od marży na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług zamiast stawki 7%, przypadającej w odniesieniu do usług organizowania kolonii dla dzieci opodatkowanych w całości tą stawką, to należy sporządzić faktury korygujące i korekty deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy (PIT-5L) za poszczególne miesiące roku podatkowego 2004?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 10.01.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 31.01.2005 r. (data wpły ...

Generowanie strony w 7 ms